VÝSLEDKY PO RADIKÁLNÍ PROSTATEKTOMII 1997–2004

Konference: 2005 13. onkologicko-urologické sympozium a 9. mammologické sympozium

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: 13. onkologicko-urologické sympózium. Karcinom prostaty I

Číslo abstraktu: 006

Autoři: MUDr. Aleš Vidlář; doc. MUDr. Richard Fiala , CSc.; Prof. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.; MUDr. Michal Grepl, PhD; MUDr. Kamil Belej, Ph.D.; MUDr. Martin Hrabec; František Záťura

CÍLE


Jednou z možností léčby karcinomu prostaty je retropubická radikální prostatektomie. V našem souboru jsme vyhodnotili výsledky radikální prostatektomie provedené na naší klinice v letech 1997-2004.

METODY


Retrospektivně jsme hodnotili výsledky retropubická radikální prostatektomie u 370 mužů ve věku 35–74 let (průměr 60,1 let), zhodnotitelných bylo 364 pacientů. Doba sledování byla 10–96 měsíců (průměr 47 měsíců). Analyzovali jsme tyto parametry: důvod vyšetření, vstupní PSA, kategorii T, Gleasonovo skóre před operací, typ operačního výkonu, velikost prostaty, kategorii pT, kategorii pN, Gleasonovo skóre po operaci, časné a pozdní komplikace, kontinenci.

VÝSLEDKY


Karcinom prostaty byl zjištěn jako náhodný nález u 111 (30,5 %), při preventivní kontrole u 118 (32,5 %), vyšetření pro urologické potíže u 153 (37 %) pacientů.
Vstupní PSA bylo od 1,2 do 108,4 ng/ml (průměr 12,1).



Lymfadenektomie byla provedena u 214 (58,8 %) pacientů, pozitivní uzliny byly nalezeny u 26 (7,1 %) pacientů.
Nervy šetřící RP byla provedena bilaterálně u 235 (64,6 %), nervy šetřící unilaterálně 35 (9,6 %), nervy nešetřící u 94 (26 %) pacientů.
Časné komplikace: sekundární hojení rány u 27 (7,4 %), poop. krvácení u 1 (0,27 %), poranění rekta u 1 (0,27 %) pacienta.

Pozdní: stenóza anastomózy byla u 9 (2,47 %) pacientů.
Inkontinentních 9 měsíců po operaci bylo 65 (17,8 %) pacinetů.
Nezaznamenali jsme žádné úmrtí v souvislosti s operací.

ZÁVĚR

  1. Po radikální prostatektomii na našem pracovišti jsme pozorovali downstaging (T stanoveno vyšetřením p.r.) u T3 u 40 % pacientů.
  2. Upstaging u T1-2 činí 33,5 %, což znamená u vysokého procenta cT3 je radikální prostatektomie kurativním výkonem.
  3. Korelace Gleasonoa skóre je pouze 23 %, což otvírá otázku do jaké míry je předoperační Gleasonovo skóre spolehlivým prediktivním faktorem.
  4. Mortalita je nulová a odpovídá elektivnímu typu operace.

Datum přednesení příspěvku: 23. 11. 2005