Laparoskopická ručně asistovaná resekce ledviny za využití radiofrekvenční koagulace

Konference: 2008 16. onkologicko-urologické sympozium a 12. mammologické sympozium

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Karcinom ledviny III.

Číslo abstraktu: 030

Autoři: doc. MUDr. Richard Fiala , CSc.; J. Všetička

CÍL

Laparoskopická resekce ledviny patří mezi technicky složité výkony, které nezřídka vyžadují uzavření ledvinných cév, chlazení parenchymu a suturu dutého systému a parenchymu. Autoři vyhodnocují novou metodu resekce.


METODA

55 pacientů (23 žen, 32 mužů) podstoupilo výkon pro nádor ledviny T1-2 N0 M0. Rukou asistovaná transperitoneální preparace umožnila rychlé uvolnění ledviny a lokalizaci tumoru. Portem 10 mm byl zaveden radiofrekvenční nůž, kterým byla koagulována tkáň ledviny v rozsahu 1cm širokého pruhu kolem nádoru. Následovala resekce tumoru v koagulované zóně studenými nůžkami. Preparát byl odstraněn incizí pro ruku.


VÝSLEDKY

Pólová resekce byla provedena u 19 pacientů, prostá resekce tumoru u 36. Suturu dutého systému bylo potřeba provést u 5 pacientů. Histologicky se jednalo o RCC v 38 případech, onkocytom u 13 pacientů a adenom u 4 pacientů.

Operační čas byl 88min (35–220), z toho doba koagulace parenchymu 13 min (5–25).

Krevní ztráty činily 50ml (0–700), délka postoperační drenáže 1,5 (0–14) a hospitalizace: 6,4 (4–14).


ZÁVĚR

Asistence rukou umožňuje rychlou preparaci ledviny, hilu a následnou extrakci preparátu. Koagulace parenchymu radiofrekvenční sondou vylučuje nutnost chlazení a omezuje nutnost sutury dutého systému. Kombinace obou vede ke xkému operačnímu času a bezpečnému operování s rychlou learning curve.

Datum přednesení příspěvku: 27. 11. 2008