Dispenzarizace osob s hereditárním rizikem malignit– Onkogenetická pracovní skupina ČOS a SLG.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Téma: VII. Dispenzární onkologická péče

Číslo abstraktu: 054

Autoři: Doc.MUDr. Lenka Foretová , Ph.D.; prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc.; doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.; Prof. MUDr. Zdeněk Kleibl, Ph.D.; MUDr. Anna Křepelová; RNDr. Marek Minárik, Ph.D.; MUDr. Jan Novotný, Ph.D.; MUDr. Pavlína Plevová, PhD.; doc. MUDr. Petr Pohlreich, CSc.

Úvod
Každoročně je v naší republice testováno pro podezření na dědičnou dispozici k nádorům několik stovek pacientů a jejich příbuzných. Předpokládá se, že 5-10% nádorových onemocnění může mít monogenní hereditární příčinu. Nejčastěji testované jsou rodiny s podezřením na hereditární syndrom nádorů prsu a/nebo ovaria a hereditární nepolyposní kolorektální karcinom. Každá testovaná osoba musí projít genetickým poradenstvím a před testováním podepsat informovaný souhlas. Molekulárně genetické laboratoře umožňují v naší republice testovat nejčastější syndromy, možnosti testování a kvalita vyšetření se neustále zvyšují.
Pro potřebu standardizace indikací, genetického poradenství, testování a především klinického sledování rizikových nosičů mutací byla vytvořena „onkogenetická pracovní skupina ČOS a SLG“....

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2007