Molekulární charakteristika tří dětských feochromocytomů.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádory dětského a adolescentního věku

Téma: XI. Dětská onkologie

Číslo abstraktu: 106

Autoři: MUDr. Aleš Vícha; MUDr. David Sumerauer, Ph.D.; MUDr. Pavel Procházka; E. Stejskalová; Prof. RNDr. Mgr. Marie Jarošová, CSc.; RNDr. Milena Holzerová, Ph.D.; MUDr. Alena Puchmajerová; MUDr. Anna Křepelová; MUDr. Věra Krutílková; MVDr. Jan Hraběta; Katarína Figová; prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc.

Feochromocytom je nádorem vznikajícím z chromafiních buněk, které jsou původem z neurální lišty a které produkují katecholaminy. Takovéto buňky se nacházejí ve dřeni nadledvin a v sympatických gangliích. Dvacet procent všech feochromocytomů nalézáme u dětí, kde incidence je 2:106. Studie u dětí prokázaly, že medián výskytu je 10-13 let. Oproti dospělé populaci jsou u nich častěji nacházeny feochromocytomy multifokální a extraadrenální. Je to ve 40% případů. Významná je také skutečnost, že 25% z nich je rodině vázaných. Kolem 90% všech dětských feochromocytomů je lokalizováno intraabdominálně, ale pouze 50% vychází přímo z kůry nadledviny. Recidivy onemocnění jsou zachyceny ve 25-30% případů a častější jsou u familiárního výskytu. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2007