MUDr. Marta Kučerová

Nemocnice Jablonec nad Nisou, Onkologické odd. (Nemocniční 4446/15, 466 01 Jablonec nad Nisou)

E-mail: marta.kucerova@nemjbc.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikovaná abstrakta