MUDr. Viktor Soukup, Ph.D., FEBU

Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze (Ke Karlovu 6, 128 00 Praha 2)

E-mail: viktor.soukup@centrum.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikovaná abstrakta