prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.

Klinika hematológie a onkohematológie, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice (SNP 1, 041 66 Košice)

E-mail: etothova@post.sk

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikovaná abstrakta