Analýza obsahu metalothioneinu v tumoru a zdravé tkáni pacientů se spinocelulárním karcinomem hlavy a krku.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádory hlavy a krku

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 181 (p262)

Autoři: prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.; MUDr. Zuzana Horáková; MUDr. Richard Salzman; MUDr. Hana Binková, Ph.D.; D. Slabotínská; D. Wágnerová; doc.RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.; doc.Ing. René Kizek, Ph.D.

Úvod
Metalothionein (MT) je ubikvitní, nízkomolekulární, intracelulární protein, bohatý na cystein, učastnící se homeostázy a detoxikace těžkých kovů, učastní se protekce vůči oxidativnímu stresu a diferenciace a proliferace buněk. Je intenzivně studován jako nádorový marker karcinomů různých lokalizací. Jeho role u karcinogezi zatím není úplně objasněna. Cílem naší startovní studie bylo zjistit vztah koncentrace MT v nádorové a zdravé tkáni a krvi ke klinickopatologickým ukazatelům nádorového onemocnění. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2007