NEW INTERNATIONAL STAGING SYSTEM EVALUATED IN PATIENTS UNDERGOING AUTOLOGOUS TRANSPLANTATION: EXPERIENCE OF CZECH MYELOMA

Konference: 2005 10th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Mnohočetný myelom

Téma: Poster session II: Myeloma - clinical II

Číslo abstraktu: 0641

Autoři: prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.; Prof. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D.; MUDr. Markéta Vytřasová; prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.; doc. MUDr. Martin Mistrík, CSc., Ph.D.; MUDr. Miroslava Schűtzová; Doc.MUDr. Jaroslav Bačovský, CSc.; prof. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.; MUDr. Andrea Křivanová, Ph.D.; prof. MUDr. Luděk Pour, Ph.D.; prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc.; Prof.MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc.

Plný text abstraktu

(nutno dohledat pomocí č. abstraktu a pod.)

Datum přednesení příspěvku: 4. 6. 2005