doc. RNDr. , PhDr. Martina Ondrušová, Ph.D.

SAV, Ústav experimentálnej onkológie a MU IBA, NOR SR, NCZI ( Bratislava, Slovensko)

E-mail: martina.ondrusova@savba.sk

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Články v Klinické onkologii