Prevence nádorů děložního čípku a dalších gynekologických nádorů

Prevence zhoubných gynekologických zhoubných nádorů spočívá ve zdravém životním stylu a účasti na pravidelných preventivních prohlídkách, obzvláště na každoročních gynekologických prohlídkách a očkování. 

Velmi důležitou součástí prevence gynekologických zhoubných nádorů je každoroční preventivní gynekologická prohlídka u vašeho gynekologa. 

Příčinou rakoviny děložního hrdla (čípku) je ve více než v 99 % dlouhotrvající a mnoho let přetrvávající infekce lidským papillomavirem (HPV). Proti té se dá bránit očkováním a testováním.

Očkování proti HPV je ze zákona o veřejném zdravotním pojištění hrazeno dívkám i chlapcům mezi 11. a 15. rokem věku.

Starším pak poskytují některé zdravotní pojišťovny příspěvek na očkování. 

Další obranou proti HPV, které způsobuje rakovinu děložního čípku je včasné odhalení testováním. O testování můžete požádat svého gynekologa a nebo zakoupit samoodběrový set v lékárně. Není-li vám mezi 35 a 45 lety, musíte si testování na HPV hradit. 

Od roku 2021 je tzv. HPV DNA test prováděn ženám ve věku 35, 45 a od roku 2024 i od 55 let v rámci preventivní prohlídky a je hrazený ze zdravotního pojištění. Test s vysokou přesností odhalí infekci způsobenou virovým původcem onemocnění na děložním čípku.

V České republice je státem organizován screening karcinomu děložního hrdla (čípku), který je součástí gynekologické prevence, jež se provádí u žen od 15 let věku každý rok a v současnosti spočívá v cytologickém vyšetření buněk ze stěru děložního hrdla a u žen mezi 34 a 45 let také v provedení HPV testu. 

V lednu 2014 bylo zahájeno adresné zvaní občanů k těmto preventivním vyšetřením na rakovinu děložního hrdla. Dopis od pojišťovny dostávají do schránek Ti, kteří nechodí na preventivní prohlídky. V roce 2018 začalo Ministerstvo zdravotnictví ověřovat v pilotním projektu optimalizaci stávajícího programu screeningu karcinomu děložního hrdla, spočívající právě v detekci HPV v buňkách děložního hrdla. V pilotním projektu se zkouší zavedení testování pomocí samoodběrové sady u žen dlouhodobě se neúčastnících stávajícího screeningu. V návaznosti na výsledky pak bude případně doplněno současné nastavení Národního programu screeningu karcinomu děložního hrdla v České republice.

Více informací o screeningu karcinomu děložního hrdla najdete v části Program screeningu karcinomu děložního hrdla a na oficiálních stránkách Programu screeningu děložního hrdla.

V této části najdete články, videa a rozhovory týkající se prevence a časného záchytu gynekologických zhoubných nádorů, tedy nádorů děložního těla, vaječníků a děložního hrdla (čípku), které se vyskytují nejčastěji, a nádorů vejcovodů, vulvy, pochvy a Gestační trofoblastické nemoci, které jsou vzácné.