Práva kuřáků - kvíz a anketa

Práva kuřáků - kvíz a anketa

Stále se hovoří o právech nekuřáků a kuřáci se cítí v této souvislosti často diskriminováni. Jak je to ale s právy kuřáků? Sekce preventivní onkologie ČOS pro vás připravila kvíz s vysvětlením k zamyšlení. Prosíme také o zodpovězení anketních otázek pod kvízem. 

Práva kuřáků

Stále se hovoří o právech nekuřáků a kuřáci se cítí v této souvislosti často diskriminováni. Jak je to ale s právy kuřáků? Pro zamyšlení nabízíme kvíz s vysvětlením.   

A co si myslíte o právech kuřáků Vy?  

Prosíme vás o zodpovězení nekolika anketních otázek na téma práv kuřáků a nekuřáků a ochrany dětí před kouřením. Co si myslíte o zákazu kouření v restauracích, omezení tabákové reklamy, a odstrašujících obrázcích na krabičkách?   

Co si myslíte o zákazu kouření v hostincích, restauracích a barech?

Jak hodnotíte krabičky s informativními obrázky?

Jaký je váš postoj k tabákové reklamě?

Sháníte odborné informace?

Přemýšlíte o zanechání kouření?

Pomoc pro  kuřáky, kteří se snaží přestat: Společnost pro léčbu závislosti na tabáku - centra léčby závislosti na tabáku * rady a tipy, jak se kouření zbavit * Minnesotská škála nikotinových abstinenčních příznaků * Přehled zdravotních pojišťoven, které příspívají na klasickou léčbu závislosti na tabáku v roce 2017 * Odvykací program včetně iCoach na stránkách ExSmokers.eu

Ochrana dětí před kouřením

Jak chráníte děti před pasivním kouřením?

Jak reagujete, když Vás někdo upozorní, že kouřením v přítomnosti dítěte ho kuřák (třeba i Vy) ohrožuje?

Pokud jste budoucí maminka a kouříte, nebo někdo u vás doma, kde žijí vaše děti, kouří, nebo dokonce vaše dítě experimentuje s kouřením, mohl by Vás zajímat projekt Nekuřácké domovy nebo náš kvíz o kouření v těhotenství

Pokládáte kuřáky za psychicky nemocné lidi?

Je pravděpodobné, že nabídka odpovědí na tuto otázku Vás mohla zaskočit. Podívejme se na ní proto podrobněji. Závislost na kouření u většiny kuřáků vzniká v dětském věku, protože začínají obvykle kouřit před dosažením 18 let. V letech puberty a dospívání se výrazně projevuje to, že jednotlivé části mozku dozrávají nestejnoměrně: dříve se vyvíjí části, které ovlivňují naše emoce (cítíme se silní, „nesmrtelní“, sebevědomí, odvážní, plni vzdoru proti pravidlům, která určují dospělí, věříme, že zvládneme jakékoliv nebezpečí, chceme být už konečně samostatní). Informace o pozdějším vzniku nádorových nebo srdečně-cévních či jiných závažných onemocněních nás nijak neosloví, věk, ve kterém se tyto nemoci manifestují, je příliš vzdálený a nepředstavitelný.

Naopak ty části mozku, které ovlivňují naši rozumovou složku, jsou plně funkční až kolem 20. roku života, nebo i o něco později. V té době už dokážeme o případné volbě rizika lépe uvažovat v souvislostech s jeho možnými následky. Chování už neovlivňují jenom emoce, ale i rozum a znalosti. Dovedeme pochopit různé příkazy a zákazy a řídit se jimi.

V praktickém životě tyto poznatky mají řadu omezujících pravidel, nad kterými se nepozastavujeme: v 18 letech můžeme volit, ale nemůžeme být zvoleni do vyšších forem samosprávy; můžeme řídit osobní auto, ale ne autobus či jiný prostředek hromadné přepravy.
Není-li dospělý kuřák plně svéprávný, protože má málo informací, nebo jedná pod vlivem závislosti, pak uplatnění restriktivních opatření je plně opodstatněné: chrání okolí i jeho samotného. Příkazy omezující kouření v přítomnosti nekuřáků by měly u kuřáků zvýšit zájem o lepší informace o škodlivosti kouření a v důsledku je vést nejen k odpovědnější ochraně nekuřáků, zejména těch nejvíc vnímavých, tj. dětí, ale i sama sebe.

Děkujeme za vaše odpovědi!