Projekt Nekuřácké domovy

Projekt Nekuřácké domovy

Experimentuje vaše dítě s kouřením? Víte, jaký je rozdíl mezi kuřáckým a nekuřáckým domovem? Jak moc je nebezpečné pasivní kouření? Co je zbytkový kouř? Vadí dětem, když jejich rodiče doma kouří? Na tyto a další otázky odpovídá projekt Nekuřácké domovy. 

 

Projekt NEKUŘÁCKÉ DOMOVY je realizován Ústavem ochrany a podpory zdraví LF MU. Projekt se snaží srozumitelnou formou oslovit rodičovskou veřejnost i děti a poskytnout jim nejnovější poznatky o vlivu kouření na zdraví kuřáka i jeho okolí, vysvětlit škodlivost pasivního kouření i vznik a účinky tzv. „zbytkového kouře“. Dostatečná informovanost rodičů i dětí a jejich vzájemná komunikace o problematice kouření je předpokladem úspěšné prevence kouření a předcházení nebezpečným experimentům s kouřením u dětí.

Navštivte web projektu, přečtěte si o kuřáckých a nekuřáckých domovech a stáhněte si informační brožurky.  

Tento zdravotně výchovný materiál byl vydán za finanční podpory dotačního programu MZ „Národní program zdraví – projekty podpory zdraví“ pro rok 2015, číslo projektu 10541, NEKUŘÁCKÉ DOMOVY.