Příprava a postup při transplantaci

Odběr krvetvorných buněk

Krvetvorné buňky lze získat buď klasickým odběrem kostní dřeně, nebo odběrem krvetvorných buněk z periferní krve.

Odběr kostní dřeně se provádí na operačním sále v celkovém umrtvení z lopat kostí kyčelních. Publikováno se svolením MUDr. Zdeňka Kořístka a MUDr. Milana Navrátila z Interní hematoonkologické kliniky FN Brno

Odběr kostní dřeně se provádí většinou v celkové anestézii na operačním sále. Z lopat kostí kyčelních se odebírá dřeňová krev. Dřeňová krev je nasávána z různých míst lopat kostí kyčelních speciálními jehlami. Viz obrázek 3. Celkem se odebírá i více než 1 litr dřeňové krve. Dárce nebo pacient je většinou propuštěn z nemocnice domů druhý den po odběru.

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve je metoda mladší, než odběr kostní dřeně. V současné době je ale u nás metodou preferovanější. Dárci či pacientovi je několik dní před odběrem aplikován tak zvaný růstový faktor krvetvorby (granulocytární kolonie stimulující faktor). Růstový faktor je podáván jako podkožní injekce.

Odběr krvetvroných buněk z krve separátorem krevních elementů. Publikováno se svolením MUDr. Zdeňka Kořístka a MUDr. Milana Navrátila z Interní hematoonkologické kliniky FN Brno

Tento faktor způsobí, že do krve se z kostní dřeně uvolní množství bílých krvinek, mezi nimiž se nachází i krvetvorné kmenové buňky. Tyto buňky pak lze během několika hodin posbírat separátorem krevních elementů, což je přístroj, který z dárce nasaje žilní krev, odcentrifuguje z ní potřebnou frakci bílých krvinek a zbytek okamžitě vrátí zpět do krevního řečiště. Separaci ukazuje obrázek 4. Tento postup nevyžaduje celkovou anestézii.

Postup při transplantaci

Vlastní transplantace se provádí velmi jednoduše. Krvetvorné buňky jsou podány do žíly podobně, jako se podávají transfúze. Nejde tedy o žádnou operaci. Krvetvorné buňky si samy najdou místo v kostní dřeni, kde se usadí. Před transplantací je nutné pacienta připravit chemoterapií nebo celotělovým ozářením, aby se zničila nemocná kostní dřeň, nebo se v kostní dřeni udělalo místo pro uchycení nové krvetvorby.

Vak zamražených krvetvorných buněk

Po autologní a syngenní transplantaci dochází k plnohodnotné produkci krvetvorných buněk přibližně za 14 dní až tři týdny od jejich podání. Jelikož při těchto transplantacích jde o buňky pacienta, nebo o buňky zcela shodné s pacientovými, nemusí nemocný brát žádné léky, které potlačují imunitu dárcovských buněk.

Po alogenní transplantaci dojde také k přihojení krvetvorby dárce většinou za 14 dní až 3 týdny po jejich podání, ale nemocní alogenně transplantovaní musí dostávat již nejpozději ode dne transplantace imunosupresiva (léky potlačující nežádoucí imunitu dárce, často cyklosporin A), která brání rozvoji nežádoucích imunitně zprostředkovaných reakcí vzniklých rozdíly mezi buňkami dárce a příjemce. Tyto rozdíly existují, i když mají dárce a příjemce shodné HLA znaky.

Krvetvorné buňky lze podávat nemocnému hned poté, co jsou odebrány dárci, nebo je možné je zamrazit v tekutém dusíku a podat je pak kdykoliv po rozmražení. Zamražené lze krvetvorné buňky uchovat v podstatě neomezeně dlouhou dobu. Vak zamražených krvetvorných buněk ukazuje obrázek 5.

Informace o stránce

  • Autoři: prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. (LF MU a FN Brno, IHOK a CEITEC)
  • Recenzenti: prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c. (Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno a LF MU)
  • Datum vytvoření: 5. 1. 2007
  • Datum poslední úpravy: 2. 11. 2017
  • Informace o poslední úpravě:

    Autor aktualizoval text k 31. 10. 2017
    (předchozí aktualizace 6. 7. 2010, 25.5.2014)