Paliativa – slovo neznámé, obávané i laskavé - Amelie vydává "Průvodce pro nevyléčitelně onkologicky nemocné a jejich blízké"

Paliativa – slovo neznámé, obávané i laskavé - Amelie vydává "Průvodce pro nevyléčitelně onkologicky nemocné a jejich blízké"

Tisková zpráva Amelie. z.s., Praha 8.1.2021: Paliativa je často skloňovaným slovem. Pro mnoho Čechů je však stále neznámé, k jejich škodě, bohužel. Paliativní péče a léčba je totiž velkým pomocníkem ve chvíli, kdy se člověk ubírá ke konci svého života, někdy v řádu let a někdy měsíců či týdnů. Je dobré vědět, jaké jsou ještě nejen medicínské, ale i sociální možnosti pomoci, co člověk prožívá a jak být prospěšně se svým blízkým i v tomto období. Tomu by měla napomoci i nová brožura Amelie, z.s. Průvodce pro nevyléčitelně onkologicky nemocné a jejich blízké.

„Brožura je věnována především onkologicky nemocným a jejich blízkým, ale věříme, že v ní najdou informace i lidé s jinými onemocněními. Je totiž zaměřená opět spíše na psychosociální kontext, nikoli jen na diagnózu,“ říká o brožuře ředitelka Amelie, z.s. Michaela Čadková Svejkovská. Útlý sešitek byl koncem roku distribuován do všech Komplexních onkologických a hematoonkologických center a na mnoho dalších míst. Je také k dispozici k pročtení či stažení na stránkách organizace.

Brožura se věnuje nejednoduchým tématům, ale jde v nich do potřebné hloubky a vysvětluje také souvislosti. Je rozdělena do tří částí, které se věnují Nemoci v rámci zdravotnického systému, Péči o nemocné v rámci systémů a Praktickým otázkám organizace konce života. Pohled tak nabízejí nejen zdravotníci, sociální pracovníci a psychologové, ale i právník. Brožura také, jako již tradičně, nabízí mnoho odkazů a kontaktů.

Brožura je ke stažení na adrese: https://amelie-zs.cz/paliativa

Brožurku si můžete stáhnout i z databáze brožur na Linkos!

Tištěnou pak organizace zašle zájemcům poštou, k doptání je na e-mailu: info@amelie-zs.cz.

Více o brožurách Amelii, z.s. či jejích činnostech na www.amelie-zs.cz.

Pro více informací kontaktujte:

Michaela Čadková Svejkovská
amelie@amelie-zs.cz

Rozhovor s iniciátorkou, sociální pracovnicí a spoluautorkou Brožury pro nevyléčitelně onkologicky nemocné i jejich blízké Mgr. Šárkou Slavíkovou

  1. Jste jedním z autorů paliativní brožury - kde byste si přála umírat vy osobně?

Přála bych si umírat doma, ale jen za podmínky, že bych nebyla svým blízkým výrazně na obtíž, tedy péče o mě nepředstavovala extrémní nároky a to ať fyzické nebo psychické síly.

  1. Pokud doma: jak je to nyní reálné pro většinu lidí, umírat doma?

Je těžké mluvit o většině. Netroufám si to úplně hodnotit. Hraje zde roli řada faktorů. U mnoha onemocnění se daří díky rozvoji medicíny udržet kvalitu života a soběstačnost na docela vysoké úrovni, a když pak přijde závěr života, bývá to někdy trochu rychlé a překotné a rodiny na to nejsou připravené, protože věří, že se ještě najde nějaký lék či možnost. Také problematiku ovlivňuje stav, kdy v mnoha rodinách spolu žijí pouze členové tzv. nukleární rodiny a prarodiče a širší rodina žije jinde.

  1. Myslíte, že brožura Amelie může něco pro nemocné nebo jejich blízké měnit?

Průvodce pro nevyléčitelně onkologicky nemocné je může provázet při jejich paliativní léčbě a péči a doufám, že dříve než v preterminálním nebo terminálním stavu (medicínské termíny pro těsný závěr života pozn. editora).

  1. Co je na této brožuře nového nebo specifického?

Přináší ucelený komplex pohledů různých odborností – lékaře, psychologa, sociálního pracovníka, právníka. A také se snaží obecnější informace dále zacílit a specifikovat pro onkologicky nemocné a jejich blízké.

  1. Kdybyste mohla, přála byste této brožuře něco do vínku, jako její sudička?

Z podstaty věci jí přeji, ať jí potřebuje co nejméně lidí, ale pokud ji potřebovat budou, ať se k ní dostanou, co nejrychleji a ať jim dobře slouží.

Klíčová slova
Paliativní medicína; umírání