CIOP a Hlas onkologických pacientů zorganizoval seminář pro veřejnost - reportáž a záznam

Dne 28. května zorganizovalo Centrum informací onkologického pacienta a pacientské organizace Dialog Jessenius a Hlas onkologických pacientů seminář pro veřejnost. Tématy byla dispenzarizace onkologických pacientů a personalizovaná léčba karcinomu prsu. Seminář se konal pod záštitou ministra zdravotnictví.   

Podívejte se na reportáž

Video

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Poslechněte si přednášky