Prevence primární, sekundární a terciární

Předsedkyně České onkologické společnosti o důležitosti primární, sekundární a obtížnosti terciární prevence, tedy prevence návratu onemocnění po úspěšné léčbě. Cílem terciární prevence je zachytit případný návrat nádorového onemocnění po primární léčbě a intervalu, kdy je člověk bez příznaků nemoci, včas a tedy ve stále ještě léčitelné podobě. Základem této prevence jste Vy sami. Často se stává, že vyléčený pacient se soustředí na prevenci nemoci, ze které se vyléčil, ale zanedbává ostatní prevenci, vrací se pak do ordinací onkologů se zhoubným nádorem jiného orgánu v pokročilém stádiu. 

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště videa). Pro synchronizaci slidů s videem a obráceně využijte tlačítek v dolní části okna se slidy.

Další důležitou rovinou je náš životní styl, který si po dokončení léčby či zvládnutí akutní fáze nemoci nastavíme. Jeho nedílnou součástí je i způsob, jak přistupujeme k životním těžkostem a stresům. Naše psychické nastavení tvoří důležitou součást celkového procesu uzdravení.

Jste-li pacient v remisi, chovejte se jako zdravý rizikový pacient, který dodržuje všechny zásady onkologické prevence jako každý zdravý člověk, tedy chodí na preventivní prohlídky, účastní se screeningových programů a dodržuje zdravý životní styl.  

Klíčová slova
přednáška - video; screening; video