Jak být oporou blízkému člověku

Pokud jste člověk, který má ve svém okolí blízkého člověka, jenž onemocněl rakovinou, pak jsou následující řádky určeny právě vám.

  1. Podpora blízkého člověka je pro onkologicky nemocného v průběhu léčby, ale i po ní velmi důležitá. Zkušenosti z praxe ukazují, že lidé, kteří mají oporu ve svých blízkých, obvykle lépe snášejí onemocnění po psychické stránce. Navíc se množí vědecké studie, které ukazují, že lidé s dobrou oporou mají v mnoha případech i zvýšené šance na zachování dobrého zdraví po léčbě.
  2. Při poskytování opory nemocnému blízkému člověku je užitečné znát některá doporučení, jak lépe zvládat úlohu pomáhajícího. Rozhodnutí být dlouhodobě nemocnému člověku oporou, je na jedné straně určitě činem, který může nemocnému pomoci, na straně druhé je dobré si přiznat, že být dlouhodobě oporou onkologicky nemocnému je mnohdy velmi náročné.
  3. Z toho vyplývá i pravidlo myslet sám na sebe. Není to sobectví, je to nutnost. Tedy pokud se rozhodnu být dlouhodobě oporou člověku, který se léčí s rakovinou, musím také myslet sám na sebe. Moderní léčba rakoviny pokročila, přesto je to v mnoha případech stále „běh na dlouhou trať“. Pokud chcete být blízkému člověku oporou po celou dobu, je nezbytné starat se také o vlastní potřeby. Jen tak tento běh vydržíte bez úhony.
  4. Existuje následující doporučení z praxe. Zkuste popřemýšlet, zda by bylo vhodné i pro vás: „Pokud se rozhodnu být někomu oporou, automaticky si najdu někoho, kdo bude zase oporou mně.“ Není to projev slabosti, je to rozumná volba. Volba, která vám i nemocnému může být dlouhodobě ku prospěchu. Pokud sami budete podráždění, netolerantní, unavení a vaše zdraví se oslabí, jen těžko se o vás bude moci někdo naplno „opírat“.
  5. Dlouhodobě poskytovat oporu při onkologickém onemocnění znamená, že pomáháme nemocnému, probíráme s ním vzniklou situaci, přebíráme jeho úlohy v rodině či práci, pomáháme mu ventilovat jeho emoce, zkrátka jsme s ním i v tom špatném naplno. Proto je důležité najít si prostor (místo, čas, přátele, činnosti), kde můžeme od náročných prožitků najít úlevu sami pro sebe. Nebo i vyhledat odbornou pomoc.
  6. Mezi lidmi často panují předsudky o návštěvě u psychologa. Mnozí si říkají: „To přeci zvládnu sám. Já pomoc nepotřebuji, to jen ten nemocný, jemu pomozte…“ Zkušenost z praxe však ukazuje něco jiného. Pro blízkého člověka poskytujícího oporu je celá situace mnohdy srovnatelně náročná a vyhledání psychologické pomoci není slabostí. Jak již bylo zmíněno výše, vyhledat oporu psychologa může být rozumnou volbou v případě, že máme na svých bedrech naloženo přespříliš. Pokud se necítíte přímo na osobní návštěvu, je možné napsat do bezplatné psycho-onkologické poradny, kde vám psychologové z psycho-onkologické sekce odpoví.
  7. Existují i konkrétní doporučení, která mohou lidem poskytujícím oporu (ale i samotným nemocným) pomoci ulevit při tzv. neřešitelném stresu. Tedy v situaci, kdy jste se rozhodli být nemocnému oporou, a dobrovolně například docházíte do nemocnice, nebo se o nemocného staráte přímo doma. Taková situace většinou nemá jednoduché řešení (např. v podobě rychlého uzdravení). Musí se v mnoha případech spíše „vydržet“ – například než zabere léčba, nebo s podporou zvládnout až do konce – v případě, kdy se jedná o léčbu paliativní. Zde naleznete informace, co může každý člověk udělat pro lepší zvládání náročných životních situací a co s námi dělají nechtěné změny
  8. Jednou z cest opory, pokud o ni nemocný projeví zájem, je i společný rozhovor. Pro někoho může být náročné se s blízkými lidmi o tomto tématu bavit. Véce najdete na stránce "Jak o rakovině mluvit s blízkým člověkem". Dále se můžete podívat na záznam webového semináře na téma „Rozhovor o nemoci s nejbližšími a přáteli“.  
  9. Z praxe víme, že i člověk který není přímo nemocen a je pouze oporou nemocnému si také může procházet tzv. fázemi vyrovnávání se s nemocí. Je to přirozené a pro snazší orientaci v těchto prožitcích je pro Vás připraven celý článek věnovaný tomu, co s námi dělají nechtěné změny třeba v podobě nemoci našich blízkých.

Mnoho užitečných rad a doporučení pro člověka, který má ve své blízkosti onkologicky nemocného, najdete také v knize „Rakovina v rodině“, kterou sestavil kolektiv autorů psycho-onkologické sekce České onkologické společnosti. Vychází z jejich mnohaletých zkušeností a nabízí řadu praktických informací. Další publikací je kniha Touha žít, která je zdarma ke stažení na tomto webu, a věnuje se v některých svých kapitolách tématu rozhovoru s nevyléčitelně onkologicky nemocnými. 

Informace o stránce