Vliv sociálních aspektů na stres

Přednáška Mgr. Šárky Slavíkové o vlivu sociálních aspektů na stres bezprostředně navázala na přednášku PhDr. Ing. Martina Pospíchala o stresu při onkologické léčbě. Přednášky Dr. Pospíchala si můžete poslechnout na stránkách projektu #MysliProtiRakovine. Mgr. Slavíková se podívala na stres z pohledu sociální situace a zázemí onkologických pacientů, finanční situace a vývoje zdravotního stavu i z pohledu vlastních očekávání pacienta. Přednáška byla součástí Pacientského semináře na 11. pražském mezioborovém onkologickém kolokviu PragueONCO 2020 dne 29. ledna 2020.

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště videa). Pro synchronizaci slidů s videem a obráceně využijte tlačítek v dolní části okna se slidy.

Podívejte se i na další přednášky Pacientského semináře v rámci PragueOnco 2020.