Jak cestují onkologicky nemocní za léčbou? Online dotazníkové šetření

Jak cestují onkologicky nemocní za léčbou? Online dotazníkové šetření

Zjistit to, si dal za cíl průzkum, do kterého se nyní pustila Amelie, z.s.. Ta totiž v rámci kontaktů na Lince Amelie či v odborném sociálním poradenství pro onkologicky nemocné dlouhodobě zjišťuje, že doprava do zdravotnického zařízení za léčbou je pro mnoho nemocných i blízkých problém - zejména v některých regionech nebo s určitou diagnózou a také ve spojení s jinými omezeními. I řada lékařů na onkologických odděleních přiznává, že je otázka dopravy nelehká, a nejsou schopni ji ze své pozice řešit. Náklady na dopravu do zdravotnického zařízení jsou totiž do určité míry na zdravotně sociálním pomezí a pro řešení obtíží by mělo spolupracovat více aktérů.

Prožívají onkologicky nemocní v oblasti dopravy za léčbou nějaké obtíže? A pokud ano, jaké? Na to by měl odpovědět průzkum mezi pacienty. Proto Amelie, z.s. spustila on-line dotazníkové šetření, které v průběhu září a října sbírá informace od onkologicky nemocných v ČR. Na základě zjištění bude případně k dispozici i dostatečné množství argumentů pro zahájení jednání o potřebě změny na nejrůznějších úrovních (kraje, plátci, ministerstva atd.). Amelie, z.s. se toho v rámci zastupování zájmů onkologicky nemocných a jejich blízkých chopí.

Pomozte vyplněním dotazníku zmapovat preference i bariery, kterým onkologicky nemocní při dopravě za léčbou čelí. 
Podívejte se na více informací
- Vyplňte dotazník 

Zkušenost onkologicky nemocných je důležitá a díky ní se dá mnohé zlepšit.

Pro více informací kontaktujte:

Michaela Čadková Svejkovská
amelie@amelie-zs.cz

Kdo jsme:
Amelie se od roku 2006 věnuje psychosociální pomoci onkologicky nemocným a jejich blízkým. Vizí Amelie je, aby rakovina byla vnímána „jen“ jako součást života a své poslání vidí v tom, že pomáhá žít život s rakovinou. Více informací o aktivitách a neziskové organizaci Amelie, z.s. lze nalézt na oficiálních webových stránkách www.amelie-zs.cz

Foto: zdroj Pexels.com