goserelin (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny protinádorové hormony a příbuzné látky, analoga (agonisté) LHRH

Mechanismus účinku léku

  • Růst takových hormonálně závislých buněk karcinomu prsu (buňky s estrogenními receptory (ER) a/nebo progesteronovými receptory (PR, PgR)) je závislý na estrogenních hormonech, růst karcinomu prostaty je závislý na androgenních hormonech. Hypothalamus (část mozku) produkuje hormon nazývaný gonadoliberin (GnRH nebo též LHRH), který řídí tvorbu a uvolňování dalších hormonu (LH a FSH) v hypofýze, ty pak přímo ovlivňují produkci hormonů ve vaječnících a varlatech.
  • Goserelin je syntetický analog (GnRH), mění uvolňování LH a FSH z hypofýzy a následně tvorbu testosteronu ve varlatech. Při jeho podávání nejprve přechodně stoupne hladina estradiolu nebo testosteronu (což může být spojeno s přechodným zhoršením obtíží, například bolestí v kostech) a následně klesne. Pokud jsou buňky karcinomu prsu nebo prostaty na hormonech závislé, vede k léčba goserelinem k zastavení růstu. Vaječníky jsou hormonálně aktivní jen do menopauzy (přechodu), léčba goserelinem je proto indikována jen u žen do menopauzy.

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

  • Podkožní injekce (do kožní řasy na břiše) každý měsíc

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Nejsou k dispozici žádné důkazy o tom, že by goserelin ovlivňoval schopnost řídit motorová vozidla nebo ovládat stroje.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.), podmínkách  úhrady apod.