vinblastin (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny rostlinné alkaloidy barvínku (Vinca) a jejich deriváty
Bývá označován zkratkou VBL

Mechanismus účinku léku

  • Buňka při dělení vytváří dělicí vřeténko složené z mikrotubulů. Vinblastin brání vzniku mikrotubulů nebo již vzniklé mikrotubuly odbourává. Bez vřeténka se buňka nemůže dělit

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

  • Nitrožilní injekce nebo infúze zpravidla jednou týdně

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Vzhledem k nežádoucím účinkům se však doporučuje vzít v úvahu možnost potenciálního ovlivnění schopnosti řídit motorová vozidla.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.), podmínkách  úhrady apod.