Překlad německé monografie "Chirurgische Onkologie"

Obalka - Chirurgické onkologieByl dokončen překlad německé monografie Chirurgická onkologie. Kniha byla vydána v nakladatelství Grada.


Knihu do češtiny přeložil za podpory odborné společnosti ČLS JEP tým našich předních odborníků pod vedením prof. MUDr. Miloslava Dudy, DrSc. Léčení maligních nádorů, zejména solidního typu, je současným základním úkolem operační medicíny, neboť chirurgický zákrok představuje mnohdy jedinou léčebnou možnost. Autoři v díle rozebírají celou problematiku onkologické chirurgie solidních tumorů, od nezbytných diagnostických rozvah až po kritická zhodnocení dosažených operačních výsledků. V oblasti onkochirurgie dosud chybí dostatečný počet validních studií o chirurgických postupech, a proto zde byla snaha zhodnotit stav získaných poznatků na základě Evidence Based Medicine. Chirurgická onkologie nejsou jen operativní postupy, ale zahrnuje všechny předoperační i postoperační postupy při léčbě solidních tumorů. Předložená kniha prokazuje, že právě v oblasti interdisciplinárních koncepcí neoadjuvantních a adjuvantních postupů došlo v posledních letech k významnému vývoji, které naznačují, že i u pokročilejších tumorózních procesů budou možné dobré léčebné zásahy. Kritické zhodnocení těchto interdisciplinárních postupů je u každé kapitoly tohoto díla. Koncepce v díle uvedené jsou shrnutím hlavních postupů v diagnostice a terapii solidních nádorů, které byly vypracovány Německou onkologickou společností a Německou chirurgickou společností. Odbornou zvláštností knihy je skutečnost, že uvedené terapeutické postupy byly vzájemně odsouhlaseny (a také tak jsou představeny) čtyřmi velkými univerzitními klinikami (Berlin-Buch, Erlangen, Mohuč, Tübingen). Tím bylo podle názoru autorů dosaženo značně větší objektivity a mohly se vyloučit osobní náhledy a zvyklosti terapeutických postupů. Kromě hlavních autorů se na sepsání díla podílelo 48 dalších spolupracovníků. Překlad byl doplněn statistickými údaji z českých zemí za poslední roky. Publikace je určena chirurgům a dalším lékařům chirurgických oborů (např. gynekologům), dále onkologům, ale i internistům popřípadě anesteziologům.