zápisy z Fóra onkologů

Zápis z Fóra onkologů konaného dne 25. 9. 2023 v Masarykově onkologickém ústavu v Brně

Dne 25. 9.2023 se v Brně na půdě Masarykova onkologického ústavu po více než tříleté pauze uskutečnilo další Fórum onkologů. Na obnovení této důležité komunikační platformy se usnesl nově zvolený Výbor České onkologické společnosti ČLS JEP pod vedením doc. MUDr. Igora Kisse, Ph.D., MBA. Na programu jednání byly zejména: činnost Komplexních onkologických center, jejich propojenost s dalšími centry vysoce specializované péče, problematika decentralizace a onkologické péče v regionech.

Zápis z Fóra onkologů konaného dne 26.4.2019 ve FN Motol
Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Třetí obnovené setkání Fóra onkologů a zástupců zdravotních pojišťoven se konalo dne 24. dubna 2019 ve FN Motol. Pozváni byli zástupci KOC, zástupci regionálních onkologických pracovišť, zástupci MZ ČR, plátců péče a SÚKL. Na programu byla témata reakreditace KOC, prediktivní testování a úhrady v onkologii. Zveřejňujeme zápis i s prezentacemi. 

Druhé obnovené setkání Fóra onkologů a zástupců zdravotních pojišťoven se konalo dne  16. listopadu 2018 ve FN Motol. Pozváni byli zástupci všech KOC, zástupci regionálních onkologických pracovišť, zástupci MZ ČR, plátců péče a SÚKL. Zveřejňujeme zápis i s prezentacemi. 

Přítomní hosté:
Ing. David Šmehlík, MUDr. Emília Bartišková, MUDr. JUDr. Petr Honěk, MUDr. Renata Knorová, MUDr. Dagmar Pastušková, MUDr. Martin Tkáč, Knedlíková Hana, Mlynář Pavel, PharmDr. Jiří Samek, MBA, PharmDr. Lenka Vostálová, Ph.D.,
doc. Prausová, doc. Dušek, prof. Žaloudík, prof. Vorlíček, dr. Petráková, prof. Petruželka, prof. Melichar, prof. Fínek, dr. Janovský, dr. Kolářová, prof. Abrahámová, dr. Vošmik, prof. Šlampa, dr. Cvek, dr. Bartoš, dr. Kohoutek, dr. Chodacká, dr. Slavíček, dr. Vaňásek, dr. Neumanová, dr. Fabián, dr. Beneš, dr. Holečková, Radka Černá

Téma: Robotika v onkologické chirurgii – indikace, přínosy a náklady péče

Účastníci: přednostové onkologických klinik ČR nebo jejich zástupci, zástupci KOC, České onkologické společnosti, České urologické společnosti, České společnosti robotické chirurgie ČLS JEP, Svazu zdravotních pojišťoven.

prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Téma: Nové léčivé přípravky v onkologii

Účastníci: přednostové onkologických klinik ČR nebo jejich zástupci, zástupci KOC, České onkologické společnosti ČLS JEP, VZP, Svazu zdravotních pojišťoven a zástupci SÚKL.

Souhrnná zpráva z lékových registrů

Téma: Moderní postupy v radioterapii – nové možnosti léčby

Účastníci:

přednostové onkologických klinik ČR nebo jejich zástupci, zástupci KOC, České onkologické společnosti ČLS JEP, VZP, Svazu zdravotních pojišťoven a zástupci SÚKL.

Téma: Cílená léčba v onkologii v roce 2012

Účastníci:

přednostové onkologických klinik ČR nebo jejich zástupci, zástupci KOC, České onkologické společnosti ČLS JEP, VZP, Svazu zdravotních pojišťoven a zástupci SÚKL.

Téma: Budoucnost cílené léčby v onkologii – realita a možnosti

Účastníci: přednostové onkologických klinik ČR nebo jejich zástupci, zástupci KOC, České onkologické společnosti ČLS JEP, VZP, Svazu zdravotních pojišťoven a zástupci SÚKL.

Téma: Cílená léčba v onkologii v roce 2012

Účastníci:
přednostové onkologických klinik ČR nebo jejich zástupci, zástupci KOC, České onkologické společnosti ČLS JEP, VZP, Svazu zdravotních pojišťoven a zástupci SÚKL.

Téma: Molekulární diagnostika v onkologii – vliv na efektivitu a náklady onkologické léčby

Účastníci:
přednostové onkologických klinik ČR, nebo jejich zástupci, zástupci KOC, České onkologické společnosti ČLS JEP, Společnosti českých patologů, VZP, Svazu zdravotních pojišťoven a zástupci SÚKL

Účastníci:
přednostové onkologických klinik ČR nebo jejich zástupci, zástupci KOC, České onkologické společnosti ČLS JEP, VZP, Svazu zdravotních pojišťoven a zástupci SÚKL.

Účastníci:
přednostové onkologických klinik ČR nebo jejich zástupci, zástupci KOC, České urologické společnosti ČLS JEP, České chirurgické společnosti ČLS JEP, České onkologické společnosti ČLS JEP, VZP a Svazu zdravotních pojišťoven a zástupci SÚKL.

Účastníci:
přednostové onkologických klinik ČR, nebo jejich zástupci, zástupci KOC, České urologické společnosti ČLS JEP, České onkologické společnosti ČLS JEP, VZP a Svazu zdravotních pojišťoven a zástupci SÚKL.

Účastníci:
přednostové onkologických klinik ČR, nebo jejich zástupci, zástupci KOC, České chirurgické společnosti, České urologické společnosti ČLS JEP, České onkologické společnosti ČLS JEP, VZP a Svazu zdravotních pojišťoven a zástupci SÚKL.

Účastníci:
přednostové onkologických klinik ČR nebo jejich zástupci, zástupci KOC, Společnosti patologů ČLS JEP, České onkologické společnosti ČLS JEP, VZP a Svazu zdravotních pojišťoven

Účastníci:
přednostové onkologických klinik ČR, nebo jejich zástupci, zástupci KOC, Společnosti patologů ČLS JEP, České onkologické společnosti ČLS JEP, VZP a Svazu zdravotních pojišťoven.

Referující:

Prof. MUDr. R. Vyzula,CSc. , ředitel MOÚ v Brně
Prof. MUDr. Aleš Ryška, PhD., předseda Společnosti českých patologů ČLS JEP
Doc. MUDr. Marián Hajduch, PhD., předseda Sekce diagnostické a prediktivní onkologie ČOS
MUDr. Lenka Foretová, PhD., Onkogenetická skupina ČGS a ČOS ČLS JEP
MUDr. Pavel Horák, CSc., MBA, ředitel VZP ČR v Praze
MUDr. Ladislav Havlíček , SZP
Prof. MUDr.Bohuslav Melichar, PhD., přednosta Onkologické kliniky LF UP a FN v Olomouci

Účastníci:
přednostové onkologických klinik ČR, nebo jejich zástupci, zástupci KOC, Společnosti patologů ČLS JEP, České onkologické společnosti ČLS JEP, VZP a Svazu zdravotních pojišťoven.

Účastníci:
přednostové onkologických klinik ČR, nebo jejich zástupci, zástupci KOC, Společnosti patologů ČLS JEP, České onkologické společnosti ČLS JEP, VZP a Svazu zdravotních pojišťoven.

Účastníci:
přednostové onkologických klinik ČR, nebo jejich zástupci KOC, Společnosti patologů ČLS JEP, České onkologické společnosti ČLS JEP, VZP a Svazu zdravotních pojišťoven.

Účastníci:
přednostové onkologických klinik ČR, nebo jejich zástupci, zástupci KOC, Společnosti patologů ČLS JEP, České onkologické společnosti ČLS JEP, VZP a Svazu zdravotních pojišťoven.

Účastníci:
přednostové onkologických klinik ČR, nebo jejich zástupci, zástupci Společnosti patologů ČLS JEP, VZP a Svazu zdravotních pojišťoven.

Referující:
MUDr. M.Hajdúch, Referenční laboratoř pro HER-2/neu, LF UP v Olomouci
Doc.MUDr.R.Vyzula, CSc.,MOÚ v Brně
Prof.MUDr.J.Vorlíček, CSc.,Česká onkologická společnost
Doc.MUDr.K.Němeček,CSc., VZP
MUDr.J.Novotný

Účastníci:
přednostové onkologických klinik ČR, nebo jejich zástupci, zástupci Společnosti patologů ČLS JEP, VZP a Svazu zdravotních pojišťoven.