Archiv: 15. 10. 2006, ročník: 19, číslo: 5

flag
Počet nalezených položek: 11 zrušit všechny filtry

Přehled

Klin Onkol 2006; 19(5): 243-251.
Klíčová slova: Primární kožní lymfomy, kožní T-lymfomy, kožní B-lymfomy, WHOEORTC klasifikace
Autoři: Tichý jr. Martin, Tichý jr. Martin, Brychtová Svetlana
Klin Onkol 2006; 19(5): 252-254.
Klíčová slova: nekončetinový lymfedém, karcinom prsu, lymfoscintigrafie
Autoři: Křížová Hana, Wald Martin, Barkmanová Jaroslava

Původní práce

Klin Onkol 2006; 19(5): 255-259.
Klíčová slova: metastázy v játrech, chemoembolizace, paliativní léčba
Autoři: Švébišová Hana, Cwiertka Karel, Černá Monika, Kocher Martin, Neoral Čestmír, Havlík Roman, Heřman Miroslav
Klin Onkol 2006; 19(5): 260-264.
Klíčová slova: mnohočetný myelom, imunoterapie, T buněčný receptor, hypervariabilní oblast, klonotyp
Autoři: Dudová Silvie, Horák Radovan, Říhová Lucie, Horváth Radek, Hájek Roman, Michálek Jaroslav
Klin Onkol 2006; 19(5): 265-269.
Klíčová slova: pokročilý karcinom recta, předoperační chemoradioterapie, adjuvantní terapie, délka přežití
Autoři: Fridrichová Michaela, Vesela M., Loučka Miloslav, Vítek Pavel
Klin Onkol 2006; 19(5): 270-273.
Klíčová slova: Antracykliny, Kardiotoxicita, Krevní tlak, Ejekční frakce, Frakcionální zkrácení, Citlivost baroreflexu
Autoři: Balcárková P., Hrstková Hana, Elbl Lubomír, Nováková Z., Závodná E., Honzíková N., Fišer B.
Klin Onkol 2006; 19(5): 274-276.
Klíčová slova: karcinom prsu, NBS-1, mutace, rizikový faktor
Autoři: Melter J., Pazdrová Gabriela, Janků Filip, Kleibl Zdeněk, Novotný Jan, Petruželka Luboš

Sdělení

Klin Onkol 2006; 19(5): 277-278.
Autoři: Jurga Ľudovít, Malý Martin

Zprávy

Klin Onkol 2006; 19(5): 279-284.
Autoři: Horváth Teodor A.

Informace

Klin Onkol 2006; 19(5): 282-283.
Klíčová slova: Jaroslav Švejda
Autoři: Rejthar Aleš
Klin Onkol 2006; 19(5): 284.
Klíčová slova: prevence, onkologie
Autoři: Joukalová Zuzana