Archiv: 15. 8. 2016, ročník: 29, číslo: 4

flag
Počet nalezených položek: 14 zrušit všechny filtry

Editorial

Klin Onkol 2016; 29(4): 245-246.
Klíčová slova: karcinom žaludku
Autoři: Obermannová Radka

Přehled

Klin Onkol 2016; 29(4): 253-258. DOI: 10.14735/amko2016253.
Klíčová slova: somatostatin – neuroendokrinní nádory – angiogeneze – apoptóza – antiproliferační efekt
Autoři: Bencsiková Beatrix
Klin Onkol 2016; 29(4): 259-266. DOI: 10.14735/amko2016259.
Klíčová slova: karcinogeneze – mutace – buňka – tkáň – buněčná proliferace – klidový stav buněk
Autoři: Šmardová Jana, Koptíková Jana
Klin Onkol 2016; 29(4): 267-273. DOI: 10.14735/amko2016267.
Klíčová slova: kognitívne funkcie – kvalita života – sexualita – body image
Autoři: Vasiľková Lucia

Původní práce

Klin Onkol 2016; 29(4): 274-278. DOI: 10.14735/amko2016274.
Klíčová slova: melanom – biopsie sentinelové uzliny – prognóza
Autoři: Rovere Rodrigo Kraft, de Lima Adma Silva , DeMarchi Viviane, Stein Carlos Efraim
Klin Onkol 2016; 29(4): 279-286. DOI: 10.14735/amko2016279.
Klíčová slova: karcinom žaludku – paliativní chemoterapie – chemoterapie – kvalita života – WHOQOL-BREF
Autoři: Šmíd David, Skalický Tomáš, Fichtl Jakub, Kubačková Daša, Doležal Jan, Novák Petr, Svoboda Tomáš, Slouka David

Kazuistika

Klin Onkol 2016; 29(4): 287-290. DOI: 10.14735/amko2016287.
Klíčová slova: karcinom plic – vícenásobné nádorové onemocnění – synchronní – metachronní – diagnostika – terapie
Autoři: Chovanec Zdeněk, Čapov Ivan, Peštál Adam, Benej Michal, Páral Martin
Klin Onkol 2016; 29(4): 291-294. DOI: 10.14735/amko2016291.
Klíčová slova: slzný vak – mukoepidermoidní karcinom – receptor pro epiteliální růstový faktor – Ki-67 protein
Autoři: Janakiram Trichy Narayanan, Sagar Shalini, Sharma Shilpee Bhatia, Subramaniam Vijayalakshmi

Sdělení

Klin Onkol 2016; 29(4): 295-302. DOI: 10.14735/amko2016295.
Klíčová slova: maligní lymfom – počítačová tomografie – pozitronová emisní tomografie – určování stadia – léčebná odpověď
Autoři: Sýkorová Alice, Pytlík Robert, Móciková Heidi, Belada David, Benešová Kateřina, Papajík Tomáš, Janíková Andrea, Šálek David, Procházka Vít, Vokurka Samuel, Campr Vít, Klener jr Pavel, Kubáčková Kateřina, Trněný Marek

Aktuality v onkologii

Klin Onkol 2016; 29(4): 305-307.
Klíčová slova: pembrolizumab - maligní melanom - ASCO
Autoři: Kubala Eugen, Svoboda Marek
Klin Onkol 2016; 29(4): 308-309.
Autoři: Kubala Eugen
Klin Onkol 2016; 29(4): 311-312.
Autoři: Šenkyřík Michal, Dastych Milan

Dopis redakci

Klin Onkol 2016; 29(4): 313-314.
Autoři: Vokurka Samuel, Fínek Jindřich, Svoboda Tomáš, Vojtíšek Radovan, Votavová Marie, Havránek Karel, Salvét Jiří, Šindelářová Blanka, Mařan Jan, Sukovská Emília, Vasilev Krasimir, Schűtzová Miroslava, Vozobulová Věra, Jindra Pavel, Sýkora Josef

Onkologie v obrazech

Klin Onkol 2016; 29(4): 316-317.
Autoři: Šimůnek Radim, Adámková Krákorová Dagmar, Standara Michal