Doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.

Medailonek kandidáta do výboru ČOS.

Kandiduji do výboru ČOS.

Narodil jsem se v roce 1965. Lékařskou fakultu jsem absolvoval v roce 1989 v Brně. Atestoval jsem z klinické onkologie (1996). Pracoval jsem ve FN Brno: 1989-1997 Interní hematoonkologická klinika, 1997-2008 Oddělení klinické onkologie (10 let ve funkci primáře). Od roku 2009 pracuji v Masarykově onkologickém ústavu jako primář na Klinice komplexní onkologické péče a současně jako náměstek ředitele pro léčebně preventivní péči. Pracoval jsem v laboratorním výzkumu (1992-1993: Kansas, USA), v klinickém výzkumu (2004: Ph.D., 2017: habilitace v oboru onkologie), i na okresních onkologických ambulancích (Břeclav a Blansko).

Mám zkušenosti v oblasti onkologie, mezioborové spolupráce, výzkumu a vedení. Byl jsem předsedou akreditační komise MZ a členem zkušební komise pro atestace z klinické onkologie.

Hlásím se ke společnému programu, který je v plném znění zveřejněn na https://onkologie-...de.cz/nas-program/. Jeho základními body jsou:

  • rozvoj spolupráce KOC s regionálními centry,
  • podpora činnosti Národního onkologického registru a registrů centrové léčby,
  • snaha o emancipaci oboru klinická onkologie v rámci interních oborů,
  • racionalizace atestačního vzdělávání v onkologii,
  • úzká kooperace mezi ČOS a SROBF,
  • posílení role české onkologie v rámci mezinárodních organizací,
  • podpora a pomoc při zapojování do projektů onkologického výzkumu.

Další profily kandidátů do výboru a revizní komise ČOS

Klíčová slova
volby 2019