volby 2019

Instrukce a harmonogram pro ty členy, kteří mají v centrální evidenci členů uvedenou e-mailovou adresu a budou volit ELEKTRONICKY Registrace členů Volební komise obešle do 28. 1. 2019 všechny členy na jejich e-mailové adresy uvedené v centrální evidenci členů ČLS JEP (na všechny, které...

Instrukce a harmonogram pro ty členy, kteří nemají v centrální evidenci členů uvedenou e-mailovou adresu a budou volit KORESPONDENČNĚ Řádní členově ČOS, kteří nemají v centrální evidenci členů uvedenou e-mailovou adresu obdrží poštou seznam všech řádných členů ČOS ČLS JEP. Z tohoto...

V souladu se zápisem ze zasedání výboru ze dne 11. prosince 2018 mohli zájemci o práci ve výboru a revizní komisi v příštím volebním období umístit na Linkos medailonek s fotografií, ve kterém vyjádří svůj zájem. Tato možnost skončila 2. dubna 2019 ve 24 hodin. Učinilo tak 46 členů ČOS....

V souladu se zápisem ze zasedání výboru ze dne 11. prosince 2018 budou po nominačním kole voleb, které probíhá od 22.2.2019 do 22.3.2019, nominovaní členové České onkologické společnosti osloveni volební komisí, zda opravdu chtějí býti kandidáty do výboru ČOS ČLS JEP. Zde najdete seznam...

Hlavním bodem programu byla volba funkcionářů v nově zvoleném výboru ČOS ČLS JEP. První řádné zasedání výboru ČOS ČLS JEP se bude konat 17. září 2019 ve 14:00 hodin ve FN Motol.

Přítomní: 
Volební komise: MUDr. Karel Cwiertka, Ph.D., MUDr. Alexandra Aschermannová, MUDr. Michaela Zugarová
Výbor ČOS: Büchler, Dušek, Fínek, Kiss, Kolářová, Kopecký, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Richter, Svoboda M., Svoboda T., Tesařová, Tomášek, Vošmik

Zápis ze schůze volební komise ze dne 13. 5. 2019

Volební komise se sešla dne 13. května 2019 ve složení: MUDr. Karel Cwiertka, Ph.D. - předseda komise, MUDr. Alexandra Aschermannová a MUDr. Michela Zugarová. Na programu bylo seznámení s výsledky e-hlasování, hlasování v korespondenční části a vyhlášení oficiálních výsledků voleb. 

Členové ČOS, kteří mají zájem o práci ve výboru nebo revizní komisi ČOS mohli do dnešní půlnoci zaslat svůj volební medailónek, udělalo tak 46 členů ČOS. Poslední zaslaný medailónek byl uveřejněn 2.4. ve 23:59. Nyní není možno zasílat nové medailónky ani upravovat stávající.  Zasílání medailónků bylo dobrovolné, na volebním lístku mohou být i členové ČOS, kteří nemají uveřejněn svůj medailónek na Linkos. Zítra bude uveřejněn Seznam těch, kteří byli nominováni do výboru nebo revizní komise ČOS, ale kandidaturu nepřijali.  

MUDr. Renata Koževnikovová

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

Mgr. et MUDr. Petra Holečková, Ph.D., MBA

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

Medailónek kandidáta do revizní komise ČOS.

Medailónek kandidáta do výboru a revizní komise ČOS.

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

Medailónek kandidáta do revizní komise výboru ČOS.

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

Doc. MUDr. Jan Novotný, Ph.D.

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

Profily kandidátů do výboru a revizní komise ČOS

Volební medailónky kandidátů do výboru a revizní komise ČOS najdete ve volebním modulu. Medailónky je možno zasílat do začátku voleb, tedy tak, aby mohly být zveřejněny nejpozději 2.4. 2019 ve 23:59 hodin.

Medailónek kandidáta do revizní komise ČOS.

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

Medailónek kandidáta do výboru a revizní komise ČOS

MUDr. Martina Chodacká

Medailónek kandidáta do výboru a revizní komise ČOS.

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

Kandiduji do výboru ČOS.