Doc. MUDr. Jan Novotný, PhD.

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

po 25letech praxe mám ve svém oboru dostatek českých i zahraničních zkušeností, které mohu zúročit ve prospěch českého zdravotnictví.  

Kromě mnohaletého působení na Onkologické klinice VFN a 1. LF UK mám zkušenost a znalost problematiky onkologie regionální.

Jsem hlavním autorem třikrát vydané monografie „Klinická a radiační onkologie pro praxi“, autorem nebo spoluautorem více než 40 článků v časopisech s impakt faktorem a (spolu)řešitelem mnoha grantů. Jsem jedním ze spoluzakladatelů a organizátorů Klubu mladých onkologů. Od roku 2015 pracuji jako soudní znalec.

Od roku 2012 řídím onkologickou péči v celém severním Švédsku. Její přednosti bych rád prosadil i nás: efektivitu práce, minimální byrokracii a korektnost.

Času na prosazování svých priorit budu mít dostatek. Tři týdny z měsíce koordinuji léčbu švédských pacientů a účastním se videokonferencí z pohodlí domova, a to pouze v dopoledních hodinách.

Ve výboru ČOS hodlám:

  • detailně rozpracovat Národní onkologický program,
  • centralizovat chirurgickou léčbu, radioterapii a rozhodování multidisciplinárního týmu o léčebném postupu a indikaci léčby,
  • decentralizovat podání systémové léčby,
  • podporovat těsnou spolupráci nejen se SROBF i s dalšími odbornými společnostmi s cílem poskytovat tu nejlepší možnou péči,
  • posílit vzájemnou komunikaci v rámci ČOS,
  • zavést registry dle diagnóz včetně implementace bloků pro kvalitativní hodnocení všech modalit léčby, tj. nejen léčby systémové.

Děkuji předem všem kolegům, kteří podporují mou kandidaturu. Zasadím se o to, aby naše priority byly naplněny.

Více informací o mých profesních zkušenostech najdete na LinkedIn, podrobnější zdůvodnění programu na www.onkopedia.cz.

(foto: Simon Elliasson)

Další profily kandidátů do výboru a revizní komise ČOS

Klíčová slova
volby 2019