Doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.

Medailónek kandidáta do výboru a revizní komise ČOS

Milí kolegové,

díky Vašim hlasům jsem se ocitla ve výborné společnosti kandidátů do výboru nebo revizní komise ČOS, a v případě zvolení bych ráda přispěla svojí prací a letitými zkušenostmi ku prospěchu této společnosti a hlavně našich pacientů.

Dovolte mi krátké představení. Narodila jsem se v roce 1958. Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze se stala mým prvním místem po absolvování lékařské fakulty a zůstala jsem jí věrná dodnes. V průběhu let jsem získala 1. atestaci z vnitřního lékařství, odbornou způsobilost v oboru radiační i klinické onkologie, habilitovala jsem v roce 2014. Díky specializaci v obou hlavních onkologických modalitách jsem se zaměřila na multimodální léčbu, zejména chemoradioterapií nádorů plic a jícnu, působím také v uroonkologickém multidisciplinárním týmu. Jsem členem SROBF, ESTRO, ESMO a IASLC. V posledních letech intenzivně spolupracuji se společností CELCA (Central European Lung Cancer Association), která se snaží posilovat spolupráci v oblasti plicní rakoviny ve středoevropském prostoru. Jsem členem penumoonkologické, uroonkologické a imunologické sekce ČOS. Kromě klinické práce se účastním pre a postgraduální výuky.

Pokud budu zvolena, chtěla bych se zaměřit na multioborovou spolupráci, na spolupráci KOC s regiony a prosazování dostupnosti onkologické terapie pro všechny. Alternativně zvolení do revizní komise ČOS by pro mě bylo rovněž poctou.

Děkuji za Vaši podporu

Další profily kandidátů do výboru a revizní komise ČOS

Klíčová slova
volby 2019