Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

… mé peří je značně pocuchané, však křídla nejsou zlomená…
Miguel de Cervantes: Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha

Vážení kolegové,

vysoký mandát, který jsem díky Vám v minulých volbách získala, jsem, bohužel, nemohla plně zúročit. Ale tak, jak se mi náhle zavřely mnohé domácí dveře, objevila se řada mezinárodních nabídek (vědecký sekretář IGCC 2019, člen panelu expertů 16th St. Gallen International Breast Cancer Conference 2019, příprava KDIGO Guidelines 2018, přednášející na ERA-EDTA 2018 a 2019, Choice in metastatic breast cancer a Onco Update atd.) Prague Onco, nám, myslím, hezky vzkvétá. Do Prahy se pokoušíme přivést konferenci ESMO pro rok 2022. Hodně sil jsem věnovala problematice rovné dostupnosti onkologické léčby. V roce 2018 jsem obhájila titul profesora.

V případě, že bych se mohla podílet na vedení ČOS, pokusila bych se posunout českou onkologii do světa, ukončila pohraniční půtky s odbornostmi, se kterými bychom měli v zájmu našich pacientů úzce spolupracovat, iniciovala nezávislý klinický výzkum a pokusila se zajistit jeho financování. Snažila bych se poskytnout větší prostor mladým onkologům a postgraduálním studentům a ráda bych rozšířila kompetence onkologů pracujících mimo centra. V jednání s plátci péče bych podporovala úhradu onkologické péče případovým paušálem. Pokračovala bych v edukaci pacientů, studentů i široké veřejnosti a popularizaci onkologie. To vše s noblesou, transparentně, podle demokratických pravidel, s pokorou a s respektem ke všem členům České onkologické společnosti.

Pokud vidíte ve výboru ČOS prostor pro malou starší dámu, která to překvapivě stále nevzdává, dovoluji se ucházet o Váš hlas.

Další profily kandidátů do výboru a revizní komise ČOS

Klíčová slova
volby 2019