doc. MUDr. Renata Soumarová, PhD., MBA

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

ČOS vnímám jako velmi důležitou společnost, která zaštiťuje multimodální onkologickou léčbu napříč všemi obory, které se zabývají onkologicky nemocnými. Proto se domnívám, ač zaměřením spíše radiační onkolog, že je velmi vhodné zastoupení i této odbornosti právě ve výboru České onkologické společnosti.
Pocházím z Brna, kde i bydlím, t.č. pracuji jako přednostka Radioterapeutické a onkologické kliniky FNKV v Praze a vedoucí komplexního onkologického centra. Znám problémy fakultního i ze svého předchozího pracoviště „nefakultního“ pracoviště. Působila jsem v privátním i státním zdravotnictví. Vím, jaké to je něco budovat od základů, ale i jak je těžké dosaženou úroveň a kvalitu udržet. Mohu nabídnou zkušenosti a pohled z „periferie“, stejně jako z centra.
Mám chuť věci posunovat a zlepšovat, mohu slíbit férové jednání, méně řečí a více činů. Hlavní programové body, které bych ráda ve výboru ČOS podpořila: mezioborová spolupráce, organizace onkologické péče, dobrá úroveň a kvalita vzdělávání.

Další profily kandidátů do výboru a revizní komise ČOS

Klíčová slova
volby 2019