Doc. PhDr. Dr.phil. Laura Janáčková, CSc.

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

Jsem docentkou klinické psychologie, zakladatelkou Ůstavu onkopsychologie a též Oddělení somatopsychiky VFN v Praze. V rámci tohoto oddělení se dlouhodobě věnuji  onkologickým pacientům, těžce nemocným a umírajícícím. Od roku 2006 se specializuji i na partnerské vzahy a rehabilitaci sexuálního života primárně u nemocných s nádorovým onemocněním. Jsem  ředitelkou Institutu partnerských vztahů a prorektorkou Vysoké školy aplikované psychologie. Publikovala jsem desítky odborných i populárních článků a jsem autorkou více než 20 samostatných monografií. Jednou z nich je i první česká onkopsychologie věnovaná odborné i laické veřejnosti.  Za práci s chronickými a vážně nemocnými  jsem byla několikrát oceněna odbornými i pacientskými společnostmi. 

Kandidaturu do výboru Ćeské onkologické společnosti ČLS JEP považuji za velkou čest.  Ráda bych se osobně zasadila o vznik a realizaci oboru onkopsychologie do praxe v ČR. Možnosti oboru nejen umožní zvýšenit kvalitu života pacientům, ale mohou snížit i pracovní tlak a nároky na samotné lékaře - onkology. 
Bližší informace o mé práci najdete na LinkedIn.

Další profily kandidátů do výboru a revizní komise ČOS

Klíčová slova
volby 2019