doc. RNDr. Jan Brábek, Ph.D.

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

Narodil jsem se v roce 1973. Po absolvování magisterského a doktorského studia biologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze jsem v roce 2002 nastoupil na postdoktorální pobyt na Vanderbilt University Medical Center. Po návratu jsem v roce 2006 založil Laboratoř invazivity nádorových buněk a zavedl výzkum invazivity nádorových buněk v České republice. V oblasti výzkumu invazivity nádorových buněk a její plasticity udělala Laboratoř invazivity nádorových buněk několik zásadních objevů. Od roku 2012 jsem docentem na Přírodovědecké fakultě UK, od roku 2015 je naše laboratoř i součástí BIOCEVu. Jsem autorem více než 50 publikací na Web of Science s více než 1250 citacemi, dvojnásobným laureátem Ceny Ligy proti rakovině za významné onkologické publikace a laureátem Ceny Bedřicha Hrozného za definici a deklaraci nové skupiny protinádorových léčiv – migrastatik a autorství konceptu migrastatické léčby jako pátého pilíře protinádorové terapie.

Jsem členem neuroonkologické sekce ČOS.

Kandiduji do výboru ČOS.

Hlásím se ke společnému programu, který je v plném znění zveřejněn na https://onkologie-...de.cz/nas-program/

Můj rozhovor pro DVTV

Ve výboru ČOS bych se chtěl zaměřit i na vyšší podporu spolupráce klinických pracovišť se základním a translačním výzkumem.

Další profily kandidátů do výboru a revizní komise ČOS

Klíčová slova
volby 2019