MUDr. Edita Kabíčková, Ph.D.

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

Narodila jsem se v roce 1960 v Českých Budějovicích, vystudovala jsem 2. LF UK v Praze a od roku 1993 pracuji jako dětský onkolog na Klinice dětské onkologie (nyní Klinice dětské hematologie a onkologie) ve FN Motol. Atestovala jsem z pediatrie (1995) a klinické onkologie (1998).

Podílím se na výuce mediků 1. a 2. LF UK v Praze, věnuji se publikační, přednáškové a vědecko-výzkumné činnosti. Od r. 2001 jsem národním koordinátorem pro léčbu dětí a dospívajících s nehodgkinskými lymfomy v rámci Evropské pracovní skupiny EICNHL. Kromě České onkologické společnosti jsem členem Evropské společnosti dětské onkologie (SIOPE) a Evropské skupiny pro léčbu dospívajících a mladých dospělých (AYA) Working Group.

Další profily kandidátů do výboru a revizní komise ČOS

Klíčová slova
volby 2019