MUDr. Ferdinand Třebický

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

Vážení kolegové,

narodil jsem se 26.1.1965 a ukončil jsem I. LF UK v Praze v roce 1991.

Přes krátké působení v oboru nukleární mediciny jsem v roce 1992 nastoupil do Ústavu radiační onkologie v Praze, nyní je součástí Nemocnice Na Bulovce. Pracoval jsem na všech odděleních ústavu, nyní jsem vedoucím oddělení radiační onkologie, mám specializace v oboru radiační onkologie a klinické onkologie. Jsem členem ČOS a jedním ze zakladatelů sekce klinické neuroonkologie, zároveň jsem členem ESTRO. Podílím se na výuce studentů I. LF UK, studentů oboru radiační onkologie a seminářích v oboru neuroonkologie při přípravě lékařů. V 90.letech jsem působil v rámci grantu Akademie věd ČR ve spolupráci s Institute of Nuclear Research Dubna, Akademie věd Ruské federace u protonové radioterapie nádorů mozku a ORL oblasti.

Mezi moje specializace patří diagnostika, léčba a follow-up nízkostupňových a vysokostupňových nádorů mozku a míchy ve spolupráci s centry neurochirurgie v Praze (ÚVN Praha a Nemocnice Na Homolce)  a  Ústí nad Labem a léčba plicních nádorů ve spolupráci s Klinikou pneumologie Nemocnice Na Bulovce.

Při své práci se snažím o optimalizaci postupu léčby pacienta z hlediska klinické i radiační onkologie z hlediska profitu pacienta z jeho léčby. Optimalizace musí být vždy jasná pro pacienta, pro obě modality ve spolupráci , pro výzkum i mezinárodní vědeckou spolupráci.

Zajímá mne vše, co se týká  historie Prahy a Čech ve vztahu k Evropě, klasické a abstraktní malby, baletu a opery.

Další profily kandidátů do výboru a revizní komise ČOS

Klíčová slova
volby 2019