MUDr. Igor Richter, Ph.D.

Medailónek kandidáta do revizní komise ČOS.

Pracuji jako lékař Onkologického centra Krajské nemocnice Liberec na úseku klinické, ale i radiační onkologie. Současně mám i částečný úvazek odborného asistenta na 1. lékařské fakultě UK a Thomayerovy nemocnice v Praze, kde se spolupodílím na pregraduální výuce studentů této fakulty.

Kromě práce v nefakultním onkologickém centru, mám zkušenost s klinickou praxí v rámci fakultní kliniky. Dále jsem působil i v regionálním onkologickém oddělení.

V rámci programu se ztotožňuji s platformou Onkologie 2030. Chtěl bych se hlavně zaměřit na spolupráci KOC s regionálními centry, racionalizovat vzdělávání v oborech klinické i radiační onkologie, zvláště při trvajícím nedostatku mladých lékařů – budoucích onkologů a na spolupráci ČOS a SROBF.

Jsem rád, že se mohu ucházet o členství v revizní komisi ČOS. Bude mi ctí případně pracovat po boku zkušených autorit české onkologie.

Další profily kandidátů do výboru a revizní komise ČOS

Klíčová slova
volby 2019