MUDr. Jindřich Kopecký, PhD.

Medailónek kandidáta do revizní komise ČOS.

Narodil jsem se v roce 1982. Po absolvování LF v Hradci Králové jsem od roku 2008 součástí pracovního týmu Kliniky onkologie a radioterapie v FN Hradec Králové. V roce 2013 jsem atestoval z klinické onkologie. V současné době zastávám funkci vedoucího ambulancí této kliniky. Mám zkušenosti i s prací onkologa mimo velké onkologické centrum. Aktivně se podílím na výuce mladých kolegů v rámci magisterského studia na LF Hradec Králové. Mezi mé hlavní zájmy v onkologii patří možnosti využití imunoterapie a cílené léčby u solidních nádorů. Další oblastí, které se v onkologii věnuji je paliativní péče. Jsem členem týmu domácí hospicové péče v Hradci Králové, kde působím jako lékař. Věřím, že jako člen revizní komise budu schopen uplatnit dosavadní odborné zkušenosti, vnést do práce pohled a entuziasmus mladého onkologa a přispět tak k rozvoji klinické onkologie.


Kandiduji do revizní komise ČOS.

Hlásím se ke společnému programu, který je v plném znění zveřejněn na https://onkologie-2030.webnode.cz/nas-program/. Jeho základními body jsou:

  • rozvoj spolupráce KOC s regionálními centry,
  • podpora činnosti Národního onkologického registru a registrů centrové léčby,
  • snaha o emancipaci oboru klinická onkologie v rámci interních oborů,
  • racionalizace atestačního vzdělávání v onkologii,
  • úzká kooperace mezi ČOS a SROBF,
  • posílení role české onkologie v rámci mezinárodních organizací,
  • podpora a pomoc při zapojování do projektů onkologického výzkumu.

Další profily kandidátů do výboru a revizní komise ČOS

Klíčová slova
volby 2019