MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

Vážené kolegyně a kolegové,

dovoluji si Vás požádat o hlas do Výboru České onkologické společnosti.

Jsem dobrý ročník 1968. Po atestaci z vnitřního lékařství jsem pracoval na Oddělení klinické onkologie FN Brno a od roku 2009 působím v MOÚ. Jsem vedoucím lékařem lůžkového oddělení a zároveň významnou část pracovního času trávím v ambulanci. Podílím se na výuce mediků, odborně se soustředím na nádory trávicího traktu, nádory urogenitální a neuroendokrinní. Jsem členem výboru Kooperativní skupiny pro neuroendokrinní nádory. Spolupracuji na projektu EU EURACAN, který se věnuje problematice vzácných nádorů. V rámci přípravy Modré knihy jsem členem pracovních skupin pro uroonkologii, nádory GIT, neuroendokrinní nádory a HIPEC.

Za základ specializačního vzdělání v klinické onkologii pokládám dobrou praxi ve vnitřním lékařství, část interního kmene by měl lékař absolvovat na lůžkovém onkologickém pracovišti. Úzkou spolupráci ČOS a SROBF a stejně tak s dalšími odbornými společnostmi považuji ze elementární předpoklad rozvoje onkologie.

Řadu let pracuji na částečný úvazek na onkologických ambulancích mimo KOC a považuji za důležité, aby část dlouhodobě používané moderní protinádorové farmakoterapie byla uvolněna také pro tato pracoviště. Předpokladem je úzká spolupráce regionálních onkologických pracovišť s KOC, která může dobře fungovat jen na základě kolegiality, vzájemného respektu a profesionality.
Jsem si vědom ekonomické náročnosti protinádorové léčby a významu spolupráce s plátci a regulátory zdravotní péče. Považuji za normální, že je onkolog schopen pragmaticky indikovat léčbu lege artis i v závislosti na ekonomické situaci. Jinak hrozí, že to za něj bude dělat nějaký úředník či ekonom.

Kvalitu života onkologů považuji za stejně významnou jako kvalitu života našich pacientů.

Děkuji Vám.

Další profily kandidátů do výboru a revizní komise ČOS

Klíčová slova
volby 2019