MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

Když se ohlédnu za prací minulého výboru, musím konstatovat, že se povedla řada věcí. Zastupovala jsem ČOS v pracovní skupině SZV MZ, díky čemuž se povedlo domluvit navýšení bodového ohodnocení kódů vykazovaných odborností 402 a 403 a kódů za podávání cytostatik. Byla podepsána řada dohod mezi plátci a ČOS o úhradě indikací centrových léků; rovněž bylo dohodnuty některé „off label“ indikace cytostatik, což trápilo hlavně menší pracoviště.  Domluvili jsme spolupráce s praktickými lékaři v péči o onkologické pacienty. Pokračovali jsme v práci na Modré knize. Zlepšila se spolupráce ČOS s pacientskými organizacemi.

Řada úkolů, jako je organizace onkologické péče, definice multidisciplinárních týmů a vzdělávání přesahují do dalšího období; na této práci bych se ráda podílela.

Další profily kandidátů do výboru a revizní komise ČOS

Klíčová slova
volby 2019