MUDr. Kateřina Jirsová

Kandiduji do výboru ČOS.

Narodila jsem se v roce 1978, pocházím z Hradce Králové, po ukončení studia na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v roce 2002 jsem nastoupila na I. Interní kliniku FNKV v Praze a v roce 2005 složila I. atestaci z interní medicíny. Dále jsem se rozhodla pro klinickou onkologii a v roce 2008 jsem nastoupila na onkologické oddělení Nemocnice na Pleši, kde pracuji dosud. V roce 2013 jsem atestovala z Klinické onkologie a v roce 2016 z Paliativní medicíny. Od roku 2016 jsem primářkou onkologického oddělení a také náměstkem ředitele pro LPP. Podílím se na výuce mediků 1. LF UK. Kromě České onkologické společnosti jsem členkou České společnosti paliativní medicíny.

Jako jeden z hlavních úkolů vnímám racionální nastavení pravidel pro centralizaci, resp. decentralizaci péče o onkologicky nemocné tak, aby měli pacienti ve všech regionech přístup ke všem modalitám léčby, aby byla dobře nastavená pravidla multidisciplinární spolupráce a definovaná úloha Komplexních onkologických center i regionálních pracovišť. Nejde jen o přístup k centrovým lékům, ale i o dostupnost radioterapie, specializované lůžkové péče, paliativní péče.

Další důležitou prioritou je postgraduální vzdělávání lékařů, které je velmi nepřehledné, pro mladé kolegy často demotivující.
Vzhledem k moji specializaci v paliativní medicíně a také dlouhodobé snaze o integraci paliativních principů do onkologické péče, bych chtěla více toto téma otevírat i v rámci naší onkologické komunity.

Další profily kandidátů do výboru a revizní komise ČOS

Klíčová slova
volby 2019