MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.

Medailonek kandidáta do výboru ČOS.

Narodil jsem se v roce 1972. Po absolvování 2. LF UK v Praze jsem šest let pracoval v Ústavu radiační onkologie Nemocnice Na Bulovce a od roku 2002 jsem lékařem na Klinice onkologie a radioterapie FN Hradec Králové, kde v současné době vykonávám funkci zástupce přednosty pro léčebnou péči.  

Jako klinický a radiační onkolog se zaměřuji zejména na problematiku nádorů hlavy a krku a gastrointestinálních nádorů s důrazem na propojení všech hlavních léčebných modalit.

V rámci České onkologické společnosti jsem předsedou Sekce pro nádory hlavy a krku. Jsem dále sekretářem České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku, jejímž cílem je koordinovat léčebné postupy u těchto nádorů společně s dalšími odbornostmi, a od roku 2011 jsem členem výboru a pokladníkem Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky (SROBF). Za SROBF jsem byl v minulosti nominován  k řadě důležitých jednání, která se týkala např.specializačního vzdělávání. Jsem předsedou Oborové komise VR ČLK pro radiační onkologii (od 2018) a členem Akreditační komise MZ ČR pro postgraduální vzdělávání v radiační onkologii.

Kandiduji do výboru ČOS.

Hlavní body, které mě vedou ke kandidatuře:

  1. Klinika onkologie a radioterapie FNHK, přestože patří k centrům s největším objemem onkologické péče v ČR, neměla v posledních dvou obdobích zástupce ve výboru ČOS. Věřím, že naše zkušenosti a názory, které se týkají např. regionální či mezioborové spolupráce, by mohly být rozvoji české onkologie prospěšné.   
  2. Rád bych výrazně zlepšil kooperaci výborů ČOS a SROBF v jednání a rozhodování o zásadních otázkách, které ovlivňují organizaci, financování a rozvoj české onkologie. Podporuji také jednání a koordinaci i s dalšími úzce spolupracujícími odbornostmi, včetně praktických lékařů.
  3. V rámci předatestačního vzdělávání bych rád nadále prosazoval, aby se lékaři v přípravě mohli vzdělávat v interním lékařství, ale současně mohli absolvovat podstatnou část kmene z vnitřního lékařství na lůžkových onkologických pracovištích, stejně jako je to u jiných interních oborů.
  4. Rád bych podporoval rostoucí spolupráci v rámci mezinárodních organizací. Důkazem této snahy je i to, že naše centrum je aktuálně institucionálním členem EORTC a ESTRO a přidruženým centrem CECOG Academy.

I proto se hlásím se ke společnému programu, který je v plném znění zveřejněn na https://onkologie-2030.webnode.cz/nas-program/. Plně podporuji všechny jeho body i kandidující kolegyně a kolegy, kteří se k programu hlásí.

Další profily kandidátů do výboru a revizní komise ČOS

Klíčová slova
volby 2019