MUDr. Milana Šachlová, CSc. et PhD

Medailónek kandidáta do výboru a revizní komise ČOS.

MUDr. Milana Šachlová, CSc. et PhD se narodila v roce 1959 v Brně. V roce 1984 promovala na LF UJEP (MU) v Brně. Atestovala z vnitřního lékařství v roce 1989 a z gastroenterologie v 1992. V r. 2001 obhájila dizertaci v oboru onkologie, další dizertaci v r. 2008 v oboru preventivního lékařství.

V současné době je primářkou gastroenterologického odd. Masarykova onkologického ústavu v Brně. V popředí zájmu je endoskopická diagnostika a léčba onemocnění zažívacího traktu, nádorová prevence, dědičné formy nádorového onemocnění zažívacího traktu, výživa v onkologii, neuroendokrinní nádory…

Je krajským koordinátorem Národního programu screeningu kolorektálního karcinomu, předsedkyní sekce Preventivní onkologie při České onkologické společnosti. Je členkou několika odborných společností.

Pravidelně se podílí na organizaci Brněnských onkologických dnů, tradičně připravuje sekci pro praktické lékaře.

Spolupracuje s neziskovými organizacemi. Od roku 1995 vydává pravidelně časopis pro onkologické pacienty ONKO OKNO. Odpovídá na dotazy veřejnosti na webech věnující se prevenci nebo výživě.

Další profily kandidátů do výboru a revizní komise ČOS

Klíčová slova
volby 2019