MUDr. Petra Holečková, Ph.D., MBA

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

1. LF UK Praha jsem absolvovala v roce 1997 a nastoupila na Oddělení radiační onkologie v Chebu, odkud pocházím.

Od roku 2002 pracuji na Ústavu radiační onkologie Nemocnice Na Bulovce a 1. LF UK Praha, po návratu z mateřské dovolené jako zástupce primáře a vedoucí lůžkového oddělení.

Mám atestaci I a specializaci z radioterapie, atestaci z klinické onkologie a z klinické výživy a intenzivní metabolické péče. 

Zaměřuji se na výživu onkologických pacientů, paliativní péči, renální karcinomy a nádory hlavy a krku.

V roce 2014 jsem dokončila postgraduální studium (Ph.D.) na LF HK UK Praha a v roce 2010 jsem absolvovala program MBA.

Cestu rozvoje v onkologii vidím v úzké spolupráci s ostatními obory, ne však v dalším štěpení oboru. Za důležité považuji dobré vzdělání, které by mělo být dostupné především mladším kolegům.

S rodinou žijeme v Praze na Žižkově, který mě nepřestává bavit a překvapovat. Mám šestiletého syna Matěje.

Ve volných chvílích se věnuji komunikaci s přesahem jejího využití v medicínské praxi, v zimě lyžování, v létě chalupaření a se synem po celý rok keramice. Zajímá mě divadlo, film a literatura.

Další profily kandidátů do výboru a revizní komise ČOS

Klíčová slova
volby 2019