MUDr. Renata Koževnikovová

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

Od ukončení studia v roce 1992 se pohybuji v onkologické odbornosti, mám zkušenost radiačního i klinického onkologa, v posledních letech i paliatra. Praxi jsem zahájila ve Fakultní nemocnici Motol. Od r. 2002 pracuji v Onkocentru Zelený Pruh Praha 4, od roku 2008 souběžně pracuji také v hospicovém týmu.

V dalším směřování onkologie v ČR vidím několik klíčových otázek:

  • Zastoupení všech typů pracovišť ve výboru ČOS - tedy i regionálních onkologií, tak aby bylo možné zohlednit různé potřeby center a regionů. Cílem by mělo být opětovné sbližování center a regionů ( zvýšení dostupnosti běžných léků pro pacienty i lékaře v regionech, zjednodušení spolupráce při předávání pacientů se vzácnými dg., úloha multidisiplinárních týmů )
  • Optimalizace vzdělávání mladých onkologů
  • Optimalizace dispenzární péče ( předávání praktickým lékařům versus síť ambulantních onkologů)
  • Skutečné zavádění paliativní péče do komplexní onkologické léčby a přímé spolupráce onkologií a pracovišť specializované paliativní péče

Další profily kandidátů do výboru a revizní komise ČOS

Klíčová slova
volby 2019