MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

Onkologii se věnuji od roku 1986. Mám atestaci z radiační i klinické onkologie. 25 let jsem strávila prací ve Fakultních nemocnicích (22 let v Brně – 12 let jako primářka). Posledních 7 let pracuji v regionu (jako primářka) a díky tomu mám možnost porovnat benefity i případná úskalí, kterou práce na jednotlivých typech pracovišť přináší. Od roku 2011 se s kolegy z regionů snažíme o zajištění rovnocenných podmínek pro rozvoj a odborný růst onkologů napříč republikou a zajištění rovnocenné dostupnosti moderní onkologické terapie pro naše nemocné.

Cíle:

  1. Organizace onkologické péče a její rozvoj na všech úrovních, včetně posílení kompetencí lékařů z regionálních pracovišť.
  2. Postupné uvolňování t.č. „centrových léků“ do užívání mimo KOC v rámci běžných diagnóz, (zlepšení dostupnosti pro pacienty).
  3. Kladení důrazu na personalizovanou medicínu – multidisciplinární týmy, výběr léčebných modalit, stanovení doporučených termínů pro „průchod“ pacienta systémem aj.
  4. Optimalizace vzdělávání mladých lékařů (společný onkologický kmen, zkrácení pobytu mimo mateřské pracoviště, podpora jejich účasti na odborných akcích aj.).
  5. Prohloubení spolupráce s SROBF a dalšími spolupracujícími odbornostmi.
  6. Dispenzární péče – kromě předávání nemocných do péče PL chceme - v rámci stejné aktivity – podpořit i vytváření sítě ambulantních onkologických specialistů.
  7. Rádi bychom, aby ve výboru ČOS byli zastoupeni též lékaři z necentrových pracovišť (zajištění kvalitnější komunikace a spolupráce mezi KOC a regiony).

Další profily kandidátů do výboru a revizní komise ČOS

Klíčová slova
volby 2019