MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.

Medailonek kandidáta do výboru ČOS.

Narozen 12.7.1968, vystudoval jsem LF UK v Plzni a od r. 1992 pracuji na Onkologické a radioterapeutické klin. FN Plzeň. Atestace v oboru radiační a klinické onkologie. Podílím se na výuce, věnuji se publikační, přednáškové a vědecko-výzkumné činnosti. Od r. 2013 jsem národním reprezentantem ČR v ESMO, od r. 2015 pokladníkem výboru ČOS a součástí platformy Onkologie 2030.

Kandiduji znovu do výboru ČOS s cílem především pokračování v podpoře a zajištění vzdělávání mladých onkologů, včetně pravidelné konference Klubu mladých onkologů, současně ale i ve snaze dále posilovat postavení odborné společnosti a podílet se na koncepci rozvoje komplexní sítě onkologické péče, spolupráce mezi centry všech typů a narovnání vztahů mezi plátci, regulátorem a poskytovateli zdravotní péče. Stále mě to totiž ještě baví a zajímá.

Záliby a koníčky: překvapivě sport, práce na zahradě, stavba dřevěných přístřešků, ale svařování (zatím jen elektrikou) také není špatné, samozatmívací kuklu mám.

Další profily kandidátů do výboru a revizní komise ČOS

Klíčová slova
volby 2019