MUDr. Václav Janovský

Medailónek kandidáta do revizní komise výboru ČOS.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

děkuji Vám za nominaci do obou orgánů vedení ČOS, rozhodl jsem se kandidovat opět do revizní komise.

Předně chci poděkovat dosluhujícímu výboru a RK ČOS za dělnou a přátelskou atmosféru, bylo mi ctí být při tom. Povedlo se dotáhnout spoustu důležitých věcí (odkazuji na zápisy z jednání), to samé a možná ještě víc čeká výbor příští.

Proto Vám všem přeji šťastnou ruku a děkuji za každý jednotlivý hlas, beru to jako vyjádření důvěry, kterou se pokusím naplnit.

Je mi 52 let, 26 let působím jako onkolog v nefakultní krajské nemocnici, posledních 12 let ve funkci primáře Onkologického oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. a současně vedoucího lékaře KOC NČB, mám 12 let zkušeností z práce vědeckého sekretáře oblíbeného celostátního kongresu JOD v Českém Krumlově.

Právě k „dokonalosti v různosti" chci přispět pohledem člověka nefakultního krajského pracoviště s pevnou vazbou na fungující síť okresních onkologických pracovišť. I nefakultní KOCy poskytují vysoce specializovanou onkologickou péči všech modalit. Jako součást akciové společnosti jsme bytostně závislí na hospodaření se svěřenými prostředky, naším denním chlebem je tak zajistit moderní léčbu pacientům a dostat za ní ve 100% zaplaceno od ZP a minimalizovat ztráty z revizí. Budoucnost vidím v kultivaci spolupráce na regionální úrovni, též i předávání dispenzární péče k PL, kteří budou znát svého onkologa a v mnohém si vzájemně prospějeme, nedílnou součástí je paliativní a hospicová péče, kde se i mnozí z nás osobně angažují. Klíčovou vidím spolupráci s nám nejbližší odbornou společností SROBF. Věřím, že společný zájem na stále kvalitnější péči o naše pacienty povede k užší spolupráci obou společností a jejich výborů a vzájemná komunikace povede k odstranění třecích ploch. Z pohledu nefakultního pracoviště je důležitá podoba postgraduálního vzdělávání mladých radiačních a klinických onkologů, kdy společný onkologický kmen by mnohým z nás pomohl přežít současnou personální krizi a byl by stabilizačním prvkem i do budoucna.

Přeji Vám ještě jednou dobrou volbu a pokud Vašimi hlasy uspěji, těším se na další spolupráci.

S úctou a s optimismem do budoucna

MUDr. Václav Janovský

Další profily kandidátů do výboru a revizní komise ČOS

Klíčová slova
volby 2019