Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

Narodil jsem se v roce 1965. Po absolvování LF UK v Hradci Králové jsem pracoval na II. interní klinice LF a FN Hradec Králové a následně od roku 2000 na Klinice onkologie a radioterapie LF a FN Hradec Králové. Absolvoval jsem studijní pobyty v Innsbrucku, Bordeaux a Houstonu. Od roku 2008 jsem přednostou Onkologické kliniky LF UP a FN Olomouc.

Ve výboru ČOS jsem od roku 2011. V letech 2011-2015 jsem byl vědeckým sekretářem a od roku 2015 místopředsedou České onkologické společnosti JEP. V letošních volbách znovu kandiduji do výboru ČOS. Hlásím se k programu, který je v plném znění zveřejněn na https://onkologie-...de.cz/nas-program/.

Domnívám se, že ČOS by měla pokračovat v úsilí o emancipaci klinické (interní) onkologie v rámci interních oborů a současně bránit snahám o fragmentaci oboru. Na to jsou samozřejmě navázány aktivity v oblasti specializačního vzdělávání i organizace péče. Bojujeme především za naše pacienty, aby jim byla zajištěna péče na současné úrovni poznání a přístup k nejmodernějším léčebným metodám.

Našim přirozeným spojencem v této snaze jsou radiační onkologové. Vazbu ČOS a SROBF je nutno ještě více upevňovat a nedovolit, aby komerční zájmy stavěly obě společnosti proti sobě. Podobně jako většina klinických a radiačních onkologů si myslím, že přísná kritéria pro úhradu nových léčebných metod by neměla platit jen pro oblast farmakologie, ale pro všechny léčebné postupy, tedy i např. pro protonovou léčbu. Silné postavení, které má v současné době v České republice klinická onkologie, do značné míry vděčíme vazbě na radiační onkologii. Jedině společným postupem našich dvou oborů dokážeme čelit výzvám, které před nás staví pokrok léčby a nárůst počtu nemocných.

Další profily kandidátů do výboru a revizní komise ČOS

Klíčová slova
volby 2019