Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c.

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

Vážené a milé kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si Vás informovat, že se budu ucházet o kandidaturu do Výboru České onkologické společnosti ČLS JEP.

Zároveň Vás prosím o chvíli Vašeho času – jednak abyste si přečetli důvody, které mne ke kandidatuře vedou a jednak abyste se nad nimi zamysleli. Prací v a pro ČOS ČLS JEP jsem, mimo jiného, věnoval 25 posledních let, z toho 12 let jako předseda. Délka doby a vše, co se celkově ve společnosti odehrálo, mne samotného přivedlo k reflexi, vyjádřené názvem písně „Too old for rock and roll, too young to die“. Výsledkem bylo, že stejně jako frontman skupiny Jethro Tull Ian Anderson jsem si uvědomil, že mám znalosti, zkušenosti, a hlavně chuť pokračovat.

Zde jsou mé důvody pro kandidaturu, které zároveň popisují, co a proč ČOS ČLS JEP nabízím.

  1. Chci pro ČOS jako celek a pro výbor ČOS pracovat, chci mít účast na vývoji a rozvoji ČOS, chci sdílet odpovědnost za výsledky práce výboru – protože spolupráce s Vámi je pro mne naplněním a mám ji rád.
  2. Jsem nyní zcela nezávislý na vnější moci a jakékoli organizaci – cože je jedna ze svobod, které život „na odpočinku“ přináší :-). Nereprezentuji žádnou nemocnici, LF či zájmovou skupinu – což mi dává volnost a jak doufám – důvěryhodnost pro vyjádření objektivního názoru v situaci, kdy jiní mají potřebu čestně hájit zájmy těch „ke komu patří“.
  3. Jsem nezávislý také na potřebách jako je kariéra, postavení, vědecké hodnosti – a moje stanovisko, práce a úsilí tedy budou bez kompromisů daných osobními zájmy.
  4. Mám čas a rozhoduji o něm, odhlédnu–li od rodinných potřeb, zcela sám.
  5. Jako osoba odpovědná za chod, financování, rozvoj - včetně výstavby - oddělení, kliniky, lékařské fakulty a nemocnice přímo řízené MZd, jsem musel přijmout realitu světa mimo samotnou medicínu – a vypořádat se s ní ku prospěchu pacientů, oboru, ČOS a medicíny obecně. Právě proto, že medicína je stále méně svobodným povoláním a lékař pracuje a realizuje se ve stále složitější společnosti, jsou moje zkušenosti pro rozvoj ČOS užitečné.

Děkuji Vám.

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c.

Další profily kandidátů do výboru a revizní komise ČOS